English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

Boka Online
Arico har utvecklat ett antal tjänster som erbjuder ett företag möjligheterna att låta sina kunder söka på tillgänglighet och boka Online.

Exempel på dessa är www.sunhotels.net som är ett system som uppdateras i real-tid av en central administratör för
hotel i spanien och Grekland. Kunderna söker på tid och plast och kan boka Online med bekräftelse om garanterad plats.

Bokning via Intranet System
Arico tillhandahåller idag ett stort antal Intranet System för olika kunder. Ett av dessa system har utvecklats för M.Y.B.A. - CharterNet, www.myba.net (www.mybamembers.com). Systemet har ca. 400 användare över hela världen som via personliga Användarnamn och Lösenord kan logga in, söka på lediga Charterbåtar och boka Online.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.