English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

Projekt Design, Förberedelser och Kunnande
För att kunden skall uppnå bästa möjliga resultat från sin Webbsida, krävs det minutiös planering och förarbete. Arico har lång erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla Internet lösningar för många olika företag inom en rad olika affärsområden. Det finns sällan två situationer som är exakt lika och det gäller att råda kunden att välja det som passar honom/henne bäst. Hänsyn måste tas till företagets typ av produkter eller tjänster. Det geografiska området företaget jobbar inom och fram för allt, vad företaget vill uppnå med sin Webbsida/System.

Arico har med stor suscess utvecklat Internet lösningar för företag inom en rad olika affärsområden. Dessa erfarenheter kommer ständigt nya och existerande företag till nytta.

En unik punkt i Aricos system är att kunderna ges möjligheten till att själva uppdatera sina sidor och system via ett lösenordsskyddat Internet gränssnitt. Detta ger företagen full frihet att uppdatera sin information, text och bilder, när som helst och från vilken dator som helst, förutsett att den är kopplad till Internet.

Arico tillhandahåller idag system för såväl stora Internationella företag som små lokala företag. Klicka på ovan rubrik så kan du läsa lite mer om dessa olika system.

Kontakta Arico idag för mer information om hur vi kan hjälpa Er att skapa det rätta systemet för Ert företag. info@arico.se / Tel: 0523-66 81 70.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.