English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

LedigaRum - Boka hotel över hela Sverige
LedigaRum är en enkel och effektiv service för att boka hotellrum över hela Sverige.
Med ett revolutionerande röststyrt system har tjänsten gjorts tillgänglig via telefon.
Systemet bygger på en databas, som uppdateras kontinuerligt.

Tjänsten bygger på att kunden via telefon med enkla röstkommandon säger namnet på ort, tid och prisläge för sökning av Hotellrum. LedigaRum söker i vår aktiva databas som uppdaterats av hotellen via Er Internet Administration i real-tid. Systemet läser upp resultaten av kundens sökning med Namn och plats för hotellen samt det i systemet registrerade priset, ordinarie eller special-pris. Kunden kan navigera mellan de upplästa hotellen genom att säga "Nästa" eller "Föregående". När kunden finner önskat hotell säger han/hon helt enkelt "Koppla Mig". Kunden kopplas då helt automatiskt via systemet till hotellets reception som slutför kundens bokning.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.