English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

Projekt Design med Kunden
En av dom viktigaste delarna i utvecklingen av en röststyrd tjänst är att den designad på ett sätt som möter kunden och användarens förväntan om ett bra resultat. Arico lägger stor vikt vid denna punkt och valet av applikation och tillvägagångssätt bestäms tillsammans med kunden. Genom utvecklingens gång är kunden med och testar samt ger sina synpunkter på resultat och utformning.

Pesonligt Bemötande - Av en dator.
Eftersom vi använder vårt naturligaste sätt att kommunicera – Rösten – så måste hälsningsfraser och dialogen i en tjänst utformas på ett för oss naturligt sätt att prata och svara på frågor som används för att navigera och nå den information som kunden söker.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.