English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.

Arico i Lysekil utvecklar nytt On-line bokningssystem för Rederi AB Göta Kanal,
 2003-07-15
Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra vår service säger Håkan Gullberg på Rederi AB Göta Kanal, som ingår i Strömma gruppen att företaget skrivit avtal med Arico i Lysekil AB om utveckling av ett nytt On-line Bokningssystem för våra båtar m/s Juno, m/s Wilhelm Tham och m/s Diana.

Röststyrd Tidtabellsupplysning - en stor framgång
 2003-01-15
Dalatrafiks tidsupplysningssystem utvecklat av Arico AB, har blivit en succé och hanterar hundratals samtal om dagen. Dalatrafik kör ca. 250 bussar i Dalarna med ca. 40.000 resenärer per dag.

Röststyrd Marknads-undersökning
  2002-11-25
Arico har utvecklat ett Röststyrt Marknadsundersöknings verktyg som låter användarna registrera sina svar när det passar dem bäst.

Röststyrd Växeltelefonist för under 100 kr/dag
 2002-10-10
Företag över hela Sverige erbjuds nu en röststyrd växeltelefonist till oslagbart pris. För under 100 kr/dag har du bemanning dygnet runt för dina inkommande samtal. Läs vidare om hur Arico kan hjälpa dig få nöjda kunder.

Hotel Express, sök på hotell i Sverige via röststyrning
 2002-08-22
Hotel Express lanserar nu en röststyrd tjänst till sina medlemmar som låter dig söka på ort och bli kopplad direkt till önskat Hotel.

Arico AB och Hotel Express samarbetar om röststyrt hotellbokningssystem
 2002-05-01
Hotel Express International med drygt 13.000 medlemmar och 225 hotell på över 160 orter i Sverige, har tecknat avtal med Arico AB om lansering av ett röststyrt hotellboknings- system.

Arico AB tecknar avtal med Dalatrafik AB om Röststyrt Tidsupplysnings System
 2002-03-25
Arico i Lysekil AB är ett av Europas ledande leverantörer av röst och talstyrda applikationer, har tecknat avtal med Dalatrafik AB om ett automatiskt röststyrt tidsupplysnings system.

Arico AB lanserar ” Speech-SMS ” världens första röstdrivna SMS tjänst
 2001-11-07
Arico kallar denna tjänst för ”Speech-SMS”. Som användare måste du vara registrerad med ett privat ID och PIN. Via ett personligt Intranet administrerar sedan användaren sin adressbok och lägger upp denna med namn och telefon nummer, samt registrerar sina personliga inställningar.

Frontyard AB och Arico AB i samarbete om röststyrda tjänster inom Intelligent Living
 2001-01-25
Frontyard AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med Arico AB. Samarbetet innebär att Aricos röst- och talteknikstyrda applikationer kommer att användas för att ge kunder tillgång via talteknik till Frontyards tjänster. Detta breddar marknaderna för båda bolagen.

IQ´e – Nya Generationen av Röststyrning
 2000-10-01
ARICO AB, ett av Sveriges ledande företag inom interaktiv röststyrning, lanserar nu nästa generations Röst och Talstyrnings plattform. Produkten kallas IQ´e (Intelligent Query Engine).

Fylkinvest AB satsar på IT-företaget Arico AB
 2000-07-01
Investmentbolaget Fylkinvest går in som delägare i det Lysekilsbaserade IT-företaget Arico ( www.arico.se ). Fylkinvest AB ägs av MeritaNordbanken och 6:e AP-fonden.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.