English  
 Arico i Lysekil AB
 Våra medarbetare
 Partners
 Kunder
 Pressreleaser
 Kontakta oss

 Om talteknologi
 Projektdesign
 Automatisk telefonist
 Hotellbokningssystem
 Talstyrd uppringning
 Övriga system

 Projektdesign
 Reservationssystem
 Portalsystem
 Intranätlösningar

 Systemutveckling
 Försäljning

 

 

Hewlett Packard
en av världens främsta tillhandahållare av data- och kommunikationsprodukter. Produktomfånget sträcker sig från lösningar för hemmakontoret till proffesionella och extremt kraftfulla datasystem och avancerade applikationer.

Datapoint Svenska AB
Kärnverksamheten i Datapoint Svenska AB består i att med hjälp av IT ge kunderna effektivt stöd för administration och informationsutbyte. Arbetet omfattar allt från komplexa integrationslösningar till support, service och vidareutveckling.

Datapoint är kunskapsföretaget som tillhandahåller kundanpassade lösningar till kunder med komplexa behov av datornät och kommunikation. Vi vänder oss både till den privata och den offentliga sektorn

Nuance Communications
världsledande inom mjukvara för röstapplikationer, röstigenkänning, röstverifiering, text till tal (TTS) och röst-browsing producter, som gör information och tjänster från företag, telekommunikationsnätverk och Internet tillgänglig från en vanlig telefon.

 

VOICE NOTES
 2004-03-01
Arico introducerar nu sin senaste röstsyrda tjänst, Voice Notes.
Detta är ett röststyrt rapporterings system där registrerade användare kan ringa in och lästa in rapporter som sedan sparas som ett ljudmeddelande i en folder på en server.

Röststyrd Ordermottagning
 2003-12-01
Arico har nu lanserat ett system för röststyrd ordermottagning. System låter företagens kunder ringa upp och efter identifiering läsa in sina beställningar som direkt lagras i en databas.
( läs vidare ...)

Atoll AB lanserar ny hemsida
 2003-11-01
Arico har på uppdrag av Atoll AB i Stockholm ( www.atoll.se ) och i samarbete med Gamlin & Zeipel AB fått uppdrag att utveckla ett nytt koncept för Internet presentation av Atoll AB. Systemet är en ASP-lösning med uppdatering i Real-Tid och online bokning för anmälan till kurser arrangerade av Atoll AB.